Normy bezpieczeństwa

Zależy nam na tym, aby gra, praca i nauka z wykorzystaniem mebli PYspace była jak najbardziej komfortowa, a meble wytrzymałe oraz stateczne.

W tym celu meble PYspace przechodzą szereg badań aby spełnić normy bezpieczeństwa, stateczności, wytrzymałości oraz twardości.

Na czym polegają badania?

Mimo, że brzmi jak torturowanie mebli, to pamiętajcie, że wszystko w dobrym celu!

Podczas badań zrzucamy na meble obciążenie, testujemy wytrzymałość zawiasów poprzez wielokrotne otwieranie i zamykanie szafek, używamy siłowników, aby zweryfikować, czy blat wytrzyma znaczne obciążenie.
Takie badanie może trwać nawet kilka dni, podczas których nieustannie wystawia się na próbę odporność poszczególnych elementów.

Po testach zdanych celująco meble oznaczane są odpowiednią normą. Dzięki temu masz pewność, że mebel nie zniszczy się w krótkim czasie oraz jest w pełni bezpieczny do użytku.

Oznaczenia norm

  • PN-EN 14749:2016-04 (Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań)
  • PN-EN 16122:2012 (Meble do przechowywania użytkowane w mieszkaniu i poza mieszkaniem -- Metody badań wytrzymałości, trwałości i stateczności
  • PN-EN 1725:2001 (Meble mieszkaniowe -- Łóżka i materace -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań)
  • PN-EN 12521:2016-02 (Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych)
  • PN-EN 1730:2013-04 (Meble -- Stoły -- Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałości)